Runlevel Leaderboard
Premium

Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.

Rank Public Name Runlevel
江承鴻 65.5
Ray Fong 64.6
柳青谷 63.2
4 高賽 63.1
5 李錫景 62.1
6 陳麒丰 61.8
7 Dennis Shao 61.7
8 許仁豪 61.5
9 楊志明 60.8
10 Maurice 60.7
11 💪💪💪 60.5
12 楊尚修 59.8
13 KFCS 59.6
14 Uriah 59.4
15 59.3
16 魏君銘 59.2
17 RuNick Ip 59
18 Marcus Wong 59
19 林盈祥 58.5
20 吳清正 58.5
21 Johnathan 58.3
22 欒奇叡 58.2
23 Jack 57.6
24 Coach Hank 陳政翰 57.1
25 楊志祥 57.1
26 Jackey Ng 56.8
27 蔡松男 56.8
28 王冠翔 56.5
29 莊冠世 56.4
30 Q醬 56.3
31 黃書韋 56.2
32 余文彥 56.1
33 Ken Wu 56
34 鄭介程 56
35 郭晨暉 56
36 George Ho 55.9
37 Chung Him Lau 55.8
38 憲民 (Kevin教練) 55.7
39 羅譽寅 55.6
40 黃張維 55.6
41 余宗龍 55.6
42 羅俊宏 55.5
43 李振億 55.5
44 55.5
45 Denny 55.3
46 Dylan 55.2
47 Dajun Xiang 55.2
48 吳書平 55
49 解子祥 55
50 阿宏 54.8
51 Kevinufo 54.7
52 李拾貳 54.6
53 Chris Hsieh 54.6
54 jackyhei 54.5
55 HsiuMing Lin 54.5
56 mingon 54.5
57 Marco Wu 54.4
58 Vincent Chan 54.3
59 嘴平猪之助 54.3
60 Rivers Casper 54.2
61 林政豪 54.1
62 黃洛彬 54
63 Fung Ka Wai 54
64 Bernie Kuo 54
65 yvetteye 53.8
66 Ray 53.7
67 CH 53.6
68 KaiLiWang 53.6
69 Joseph 53.6
70 杨斌 53.4
71 吳有騰 53.4
72 Garvin 53.3
73 楊小羊 53.2
74 57908 53.2
75 江澤霆 53.2
76 潘明宏 53
77 Niko Wong 53
78 Jee Yeoh 52.8
79 Adam 52.7
80 Ar Dy 52.7
81 蕭朝文 52.6
82 楊明曜 52.6
83 陳俊仲 52.6
84 葉昇達 52.5
85 品帆 52.5
86 邱禹文 52.5
87 Wilson 52.5
88 張君平 52.4
89 Juno Yau 52.3
90 Lin John 52.2
91 JL 52
92 陳賢璟 51.9
93 李健安 51.9
94 鍾易霖 51.8
95 Wan Chi Ho 51.8
96 Roy Han 51.8
97 譚建文 51.8
98 Tim 51.8
99 米漿 51.7
100 Ray Chang 51.5
101 陳書瀚 51.5
102 陳宗鑫 51.5
103 井筒 重明 51.4
104 藍藍 51.3
105 許斐盛 51.3
106 韓忠龍 51.3
107 楊易誌 51.3
108 郭泰仲 51.2
109 蕭朝仁 51.1
110 Michael Wang 51
111 高志明 50.9
112 莊宗瑋 50.9
113 YUSHU LIU 50.8
114 李宏泰 50.8
115 Damon 50.8
116 王琮凱 50.8
117 Timothy 50.8
118 吳國瑋 50.6
119 Alvin Lee 50.6
120 MARC TIEN 50.6
121 陳季寬 50.5
122 Sherman 50.5
123 張凱倫 50.5
124 暱稱 50.5
125 A Zon 50.5
126 王世賢 50.4
127 Chenchih Huang 50.3
128 Eric313 50.3
129 weisin 50.3
130 Kan 50.3
131 徐國峰 50.2
132 白品鍵 50.2
133 Alethea 50
134 124_陳裕昌Samuel 50
135 Minyuan 50
136 趙元 49.9
137 AsherZ 49.9
138 Mac Lin 49.9
139 Benson Gao 49.9
140 Ivan Yeung 49.8
141 Andy 49.7
142 Vehicle(川瑞) 49.7
143 69170 49.7
144 chan tai man 49.6
145 Chen Wei Ming 49.6
146 James Hung 49.6
147 陳政男 49.6
148 羅偉郎 49.6
149 白文正 49.6
150 Kao Ching Feng 49.5
151 王俊智 49.5
152 練真雄 49.5
153 Leon-Yu 49.5
154 gary 49.4
155 梁明輝 49.4
156 Chen Chiung Yu 49.4
157 甘寶民 49.3
158 白浪滔滔 49.3
159 丘怡昀 49.3
160 吳啓豪 49.3
161 Alan Wan 49.2
162 Tony Liu 49.2
163 huang yaolin 49.2
164 Dominic 49.2
165 Chi-Ming Chan 49.1
166 Jeffrey Liu 49
167 Edward Tu 49
168 Kyle Yeh 48.9
169 林延聰 48.8
170 吳金展 48.8
171 王炯珵 48.7
172 廖俊雄 48.7
173 TH 48.7
174 阿明 48.7
175 Mika WT 48.7
176 黃亮中 48.6
177 劉俊宏 48.6
178 衛廷 48.6
179 陳浩文 48.6
180 Teng Yun Hung 48.6
181 國鴻 48.6
182 shi*********@gmail.com 48.5
183 陳肇宗 48.5
184 ZeroGeass 48.5
185 Kris Tsai 48.5
186 王寶慶 48.4
187 Joe Lee 48.4
188 Kan 48.4
189 121_梁晉榮 48.4
190 江勝裕 48.4
191 龔家賢 48.4
192 小科 48.3
193 小民 48.3
194 Mole Lin 48.3
195 keith 48.3
196 Chen Sam 48.3
197 Jack Wong 48.2
198 JUN 48.2
199 周明德 48.1
200 Josh 48.1
201 Samuel Lo 48.1
202 陳榮駿 48
203 Lee 48
204 小超人 48
205 Kezin Yan 48
206 Sheng-Chen Wen 47.9
207 張俊億 47.9
208 Eric Chang 47.9
209 彭俊銘 47.9
210 施博翔 47.9
211 Alex Liu 47.8
212 61_哈林 47.7
213 Marco Kuo 47.7
214 Jason 47.7
215 Sam Siu 47.7
216 林聿毅 47.6
217 Raymond Liu 47.6
218 蔡振欽 47.6
219 Ryan 47.6
220 Ko Chiu 47.6
221 黃家政 47.6
222 Jeffy 47.6
223 Derek Yuen 47.5
224 曾重賓 47.5
225 ArnoldTsai 47.5
226 林小喵 47.5
227 Tony Lin 47.4
228 林哲緯 47.4
229 張阿其 47.4
230 Chester 47.4
231 Li Sun 47.4
232 賴銘舜 47.3
233 Clork Lin 47.2
234 吳冠融 47.2
235 Yu-Liang Yang 47.2
236 DKHYOK 47.2
237 Ryan Tsai 47.2
238 Wilfred Chung 47.2
239 So 47.1
240 King Ting Fung Michael 47.1
241 Cw Lan 47
242 張志銘 47
243 Johan Young 47
244 Pei-Yu Huang 47
245 陳慶華 46.9
246 Lucas 46.9
247 Ike GL Cheng 46.9
248 Ted Cheng 46.9
249 Redsunlin 46.9
250 Charles 46.9
251 Brian Chu 46.8
252 Christopher Ho 46.8
253 SamYY 46.8
254 Ho-cheng Yao 46.7
255 Falco Huang 46.7
256 Willis YF Poon 46.7
257 孫雩峰 46.6
258 王國雄 46.6
259 KUO CHENG YI 46.6
260 sanchi Chen 46.6
261 Jonas 46.6
262 戴秀雄暱稱 46.6
263 Peter 46.5
264 Allen Wu 46.5
265 阿簡 46.5
266 Meng 46.5
267 Jeff Chen 46.4
268 林哲毅 46.3
269 吳榮堂 46.3
270 陳建民 46.2
271 run forest run 46.2
272 Max CHEN 46.2
273 Hower Cheng 46.2
274 46.2
275 古漢斌 46.1
276 凃凱傑 46.1
277 Eddie Liu 46.1
278 塗孟儒 46.1
279 kwong wing kei 46
280 Topas 46
281 黃法川 46
282 ERIC 45.9
283 一線EdwardHo 45.9
284 Beluga.一鳴 45.9
285 Vito Chan 45.8
286 李紀綱 45.8
287 陳嘉仁 45.8
288 Nichol Lee 45.7
289 22_David 45.7
290 天涞 45.7
291 kkLIU 45.7
292 黃泓力 45.7
293 董建弘 45.6
294 Charles Chiu 45.6
295 陳志偉 45.6
296 張光煒 45.6
297 Willie Chen 45.6
298 黃建宗 45.4
299 Bingo志鵬 45.4
300 Ryan Jiang 45.4
301 曾翊庭 45.3
302 Joe Hsiao 45.3
303 朱承輝 45.2
304 TCS 45.1
305 郭曜輝 45.1
306 cooper 45.1
307 吳振家 45.1
308 Kevin Tsui 45
309 小路 45
310 Ming-Hsu Pan 45
311 CY 45
312 廖立民 44.9
313 Johnny 44.9
314 billy lei 44.9
315 老翁 44.8
316 賴晉得 44.8
317 Curry 44.8
318 Shin Ling Lai 44.8
319 林小成 44.7
320 Zoxi 44.7
321 楊岳欣 44.7
322 劉旺駿 44.7
323 王若揚 44.6
324 Leaf 44.6
325 Chan Chun Chih 44.5
326 联友 44.5
327 劉信宏 44.5
328 04_黃建溢 44.5
329 高健智 44.5
330 Jesse 傑西 44.5
331 姆斯 44.5
332 Elia 44.5
333 Norton Lin 44.4
334 Steven Lam 44.3
335 Charles Pang 44.3
336 Ting 44.3
337 Vincent Wang 44.2
338 28_李坤峰 44.2
339 Henry Chen 44.2
340 蛋蛋 44.2
341 Lawrence Cheung 44.1
342 Charles Kuo 44.1
343 44.1
344 山姆、湯姆克魯斯 44.1
345 吳志雄 44
346 Denis 44
347 楊志偉 43.8
348 Paul 43.8
349 37_林鼎軒 43.8
350 William Chiang 43.8
351 Steve Huang 43.7
352 David Chou 43.7
353 黃聖 43.7
354 李睿騰 43.6
355 陳昭維 43.5
356 James 43.5
357 Chun-Yu Lin 43.4
358 Kris Li 43.4
359 Marvin Liang 43.4
360 43.4
361 嚴俊傑 43.4
362 陳柏菡 43.3
363 KK Tsao 43.3
364 蘇峻玄 43.3
365 Keith’s 43.3
366 Sam Lee 43.2
367 吳建龍 43.2
368 林廷昕 43.1
369 Eric Yang 43.1
370 詹永興 43.1
371 43
372 汪柏廷 43
373 Jason洪 43
374 Larry Wu 42.9
375 MHLee 42.8
376 陳恆德 42.8
377 Watsao Su 42.8
378 劉天賜 42.7
379 賴國根 42.7
380 吳阿元 42.7
381 郭思宏 42.7
382 李仕逵 42.7
383 CC Ɔ 42.7
384 Shane Liao 42.5
385 許璧麟 42.5
386 黃孝詠 42.3
387 Johnny Chen 42.3
388 Ivan Liao 42.2
389 Kam Poon 42.2
390 帥哥興 42.2
391 Ryan9 42.2
392 余佳和 42.2
393 Rayson CHAN 42.1
394 Justin Loo 42.1
395 CK 42.1
396 James Lee 42
397 容光宇 42
398 羅彥文 42
399 戴智斌 42
400 Chung Mou Chen 41.9
401 Henry Lee 41.8
402 林佑璋 41.8
403 Kuo-Chih Chen 41.7
404 繆嘉駿 41.7
405 Simon Wu 41.7
406 50253 41.7
407 簡省豪 41.6
408 Run 41.6
409 葉心寬 41.6
410 劉力豪 41.5
411 李仁安 41.5
412 方柏翔 41.4
413 李強安 41.4
414 張鈞量 41.4
415 陳信法 41.4
416 76231 41.2
417 黃丞鋌 41.1
418 16_鄭文良 41.1
419 杜易展 41
420 蒼蒼 41
421 高新添 41
422 陸怡堯 40.9
423 Marco Yuen 40.9
424 Sunny Chan 40.9
425 張博翔 40.9
426 育偉 40.9
427 msliu 40.9
428 林晏履 40.8
429 Carl 40.8
430 hoho 40.8
431 Tony 40.8
432 71209 40.8
433 Jerry 林建宏 40.8
434 shing Lam 40.7
435 建興 40.7
436 Gin Edward 40.6
437 劉智賢 40.6
438 瘦一斤 40.6
439 蔣清河 40.6
440 李進廉 40.6
441 Keithchon 40.6
442 李長一 40.6
443 Yiu Cheung Lau 40.5
444 Cliff 40.5
445 40.5
446 Martin Hsueh 40.4
447 梁新泓 40.4
448 Dong H 40.4
449 TatSeng 40.3
450 天澤 40.3
451 李怀生 40.2
452 李奇儒 40.2
453 邱俊元 40.1
454 Shrek Chung 40.1
455 鄭宇澤 40.1
456 Andrew 40
457 張傑森 40
458 spw 40
459 葉宣佐 39.9
460 CM Tai 39.9
461 Wayne Sham 39.9
462 Chuan Luen Wu 39.9
463 謝志松 39.8
464 Ching Wan 39.8
465 Ryan 39.8
466 Byren Louie 39.7
467 林威宇 39.7
468 小正正 39.6
469 CCL 39.6
470 66261 39.6
471 黃裕峰 39.5
472 吳勇儀 39.5
473 施冠宇 39.5
474 葉向陽 39.5
475 凝視著 39.5
476 Jyong Chen 39.4
477 張進仕 39.3
478 小蔬菜 39.2
479 MK Lee 39.2
480 Glen Lin 39.1
481 Koo Soon Kuang 39.1
482 王弘仁 39.1
483 GoRun 39.1
484 老葉 39
485 劉潤琳 39
486 Ivan Mu 39
487 Stuart 39
488 Alex Tsai 39
489 林嘉志 38.9
490 John Lee 38.9
491 許振瑭 38.9
492 楊敦棋 38.8
493 徐偉育 38.7
494 Daniel Lu 38.7
495 曾則叡 38.7
496 黃興邦 38.6
497 洪志銘 38.6
498 Andrew 38.6
499 楊順興 38.6
500 Chia Li Lin 38.5
501 李清凱 38.5
502 Chen-Chi Chiu 38.4
503 李經傑 38.3
504 Jukai 38.3
505 Zico 38.3
506 林嘉員 38.3
507 陳柏仲 38.3
508 Corey Huang 38.2
509 Yu-Shiang Lin 38.2
510 David 38.2
511 湯祥林 38.2
512 dat*****@gmail.com 38.1
513 阿寶楊 38.1
514 劉耀駿 38
515 Edmund 38
516 YentsengLin 38
517 52027_楊程宇 38
518 Genmei Chang 37.9
519 YJ Tsai 37.9
520 Alec 37.9
521 林馬克 37.8
522 Herbert Hsu 37.7
523 Jeter Huang 37.6
524 林建廷 37.6
525 Mayaw Icilo 37.5
526 陳昱達 37.5
527 ChrisYang 37.5
528 Bryan2299 37.5
529 Andrew Liang 37.4
530 Wei-Bor Tsai 37.4
531 Tim 37.4
532 Alex Kwan 37.3
533 帥伯 37.3
534 PoChing Liu 37.2
535 Tomi 37.2
536 張國賢 37.1
537 Duncan 37.1
538 朱恩賢 37
539 Miles 37
540 王博緯 37
541 孝謙 37
542 Oliver Lin 36.9
543 PH 36.9
544 李松青 36.9
545 陳福維 36.8
546 朱鼎鈞 36.8
547 Wen-Jeng Lee 36.7
548 曾耀群 36.7
549 Jason 36.7
550 金建銘 36.6
551 Kian Tse 36.6
552 Ben Chiang 36.6
553 Keith Ma 36.6
554 Yeung Chi Ming 36.6
555 陳奇平 36.5
556 Po-Tseng Lee 36.5
557 13_吳冠毅 36.4
558 馬克杯杯 36.4
559 Jialun Shan 36.4
560 Cheng Yen Kung 36.3
561 Jeffrey Chau 36.2
562 Izero Lee 36.1
563 Jamie Lin 36.1
564 周子鍵 36.1
565 Clement Yip 36.1
566 SOU chonmeng 36
567 吉米牌花生醬 36
568 王咸棋 36
569 立信 36
570 邱顯強 36
571 10_黃世明 35.9
572 鄭勝鴻 35.9
573 Alan 35.9
574 Aubrey 35.9
575 馮廣明 35.8
576 Chris Chang 35.8
577 暱稱 35.7
578 陳永璁 35.7
579 shaw 35.5
580 盧彥廷 35.5
581 Davidyu5678 35.5
582 詹益鑑 35.4
583 NG KAM WAH WEBSTER 35.4
584 彥暉 35.4
585 Jim 35.4
586 Jyunyen Kuo 35.3
587 鄔至賢 35.3
588 Max 35.3
589 Josh 35.3
590 李明謙 35.3
591 William Hung 35.2
592 CHAN WAI PAN 35.2
593 Oyster Dang 35.2
594 施明男 35.2
595 Alan Ng 35.1
596 李昭慶 35.1
597 14_石世旻 35
598 Kai Liu 35
599 Alex 35
600 Gary Lai 34.9
601 Francis Ou 34.8
602 Mars 34.8
603 34.7
604 RICHARD SHIM 34.7
605 施尚志 34.7
606 Rod 34.7
607 Tsang CK 34.6
608 吳小哲 34.6
609 Pong 34.6
610 劉志雄 34.6
611 Luk Yu Fei Fly 34.5
612 Dickson 34.5
613 Kuo Cheng Chen 34.5
614 antonioku 34.4
615 Sam Yin 34.4
616 Nelson 34.4
617 Andy增義 34.3
618 小林 34.3
619 龔洺生 34.3
620 尹浩天 34.3
621 Doer Yang 34.2
622 廖乾宏 34.2
623 Sax Chen 34.2
624 豬豬 34
625 張聖宗 33.9
626 Lin Chih Feng 33.9
627 33.8
628 Kidd Ho 33.8
629 Andy-kuo 33.7
630 王宥錡 33.7
631 周維新 33.6
632 葉其欣 33.4
633 凱權 33.3
634 Hung-Jen Chang 33.2
635 鄭偉聖 33.2
636 林祚長 33.2
637 Alvin 33.1
638 陳志驅 33
639 Mars 32.9
640 方永城 32.9
641 王楚禾 32.9
642 Wu Xiaohua 32.9
643 劉明達 32.8
644 Andy To 32.8
645 WEI PING WU 32.8
646 Benson Chen 32.6
647 YI -AN CHEN 32.6
648 Ka Chong Lei Chongchong 32.5
649 pc2****@yahoo.com.tw 32.5
650 Tim Hou 32.4
651 Alan Tang 32.3
652 Eric Chau 32.2
653 greedyfire 32.1
654 何一先 32.1
655 Jason Lai 32.1
656 Wei Che Kuo 32
657 James Wang 32
658 Patrick Lau 31.9
659 陳少鈞 31.8
660 游昇樺 31.5
661 辜振华 31.5
662 Jimmy Shih 31.4
663 陳耀應 31.2
664 Jones 31.1
665 方偉德 31.1
666 Arthur Yeh 31.1
667 呂宏曉 31.1
668 Asio 31.1
669 叉傑克 31
670 鄭博修 31
671 Blindfly 31
672 Jacky 30.9
673 Mr Ng 30.9
674 江高竹 30.9
675 張志堅 30.8
676 Frankie 30.7
677 Ethan 30.7
678 Chia-Cheng Hsu 30.4
679 Roy H M Yeung 30.3
680 小明 30.2
681 周彥君 30.2
682 Hugo Wu 30.2
683 Ricky Young 30.1
684 Howard Yang 30
685 Beal Tung 29.8
686 William lam 29.8
687 Jack Cheng 29.6
688 陳志宏 29.5
689 Allen Chu 29.4
690 Joshua Tso 29.3
691 sadiku wu 29.2
692 Tsung-Lin Tsai 29.1
693 劉宸睿 28.9
694 Leo Chak Kuen Li 28.9
695 Lun 28.9
696 天下誰有 28.7
697 區壬豪 28.7
698 古哥 28.7
699 Calvin 28.6
700 陳重儒 28.4
701 Gavin 28.4
702 Yen Chia Chen 28.1
703 林彥廷 27.9
704 洺豪 27.7
705 Henry Yang 27.6
706 Nathan Wang 27.6
707 Yeung Hoi Sang 27.3
708 Ng Mark 27
709 40_Ben Kao 26.9
710 60518 26.9
711 許至璿 26.7
712 黃啟明 26.5
713 SHIH1980 25.7
714 張偉軒 25.6
715 林棋蒼 25.4
716 許駿毅 25.3
717 馬雲龍 25.3
718 許勛閔 25.2
719 Stanley 25
720 Raymond Tsang 24.6
721 David Hui 24.1
722 陈德文 23.6
723 Chuanwei Su 23.5
724 Chia-Wei Lee 22.4
725 太空飛鼠 22.2
726 楓小書 21.8
727 I-Shan Wang 21.1
728 kubozuka 21
729 lauwah 20
730 張勝文 20
731 吳玠錚 20
732 涂志豪 20
733 text 20
734 Ho-ju Lin 20
735 曾慶強 20
736 Sherlock Law 20
737 Sean 20
--- Show first 737 rank only ---
Last updated: 2022-12-05 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
  1. 帳號設定內開啟「加入排行榜」
  2. Uploaded more than 6 activities within 30 days.
  3. Log in RQ within 30 days.

您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。